Podmienky používania

PODMIENKY POŽIČANIA

  • Pre zapožičanie kostýmu je potrebné si prísť kostým vyskúšať, aby sme mohli vykonať prípadné úpravy a zamedzilo sa poškodeniu kostýmu.
  • Rezervácia kostýmu je platná len ak je uhradená suma za požičanie.
  • Pri zapožičaní kostýmov prosíme našich zákazníkov, aby kostým žiadnym spôsobom neupravovali, nečistili, neprali a nežehlili. Uvedené služby poskytuje naše kostýmové štúdio.
  • Prosíme vás, aby ste nás v prípade poškodenia požičaného kostýmu upozornili na miesto a rozsah poškodenia.
  • V prípade neopraviteľného poškodenia sa zaväzujete uhradiť sumu do výšky rozsahu poškodenia.
  • Pri zrušení požičovného si naše kostýmové štúdio účtuje storno poplatok vo výške 50 % zo sumy požičovného.
  • Ak požičaný kostým nevrátite v uvedenej lehote, sme nútený vám účtovať ďalšiu sumu za požičovné až do doby vrátenia

 

Ďakujeme