Kontakt

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

ADRESA SÍDLA:
Elijana kostýmové štúdio s.r.o
Šusteková 23
851 04 Bratislava

KONATEĽ:
Liliana Singhofferová
 
MOBIL: +421 903 431 046

E-MAIL: studio@elijana.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 47 508 345

DIČ: 20 23 92 90 94

Peňažný ústav: ČSOB Banka
 
Číslo účtu – IBAN: SK85 7500 0000 0040 2078 9166
 
Č. OU-BA-OZP1-2013/08735-2
Č. živnostenského registra 100-228855
Nie sme platcami DPH.

reCAPTCHA is required.