Spolupráca

Združenia

Mesto Bratislava
BKIS
BTB – Bratislava Touris Bord

A ďalšie mestá, múzeá, inštitúcie a spolky

Sokoliari

Sokoliarsky dvor ASTUR www.astur.sk

Tanečné skupiny

SILLMARION www.sillmarion.sk
GALTHILION www.galthilion.sk
FRINGIA www.fringia.sk
SALTARELLO www.saltarello.sk

Šermiarske skupiny

Tovarišstvo bojových umení TOSTABUR www.tostabur.sk

Radi by ste s nami spolupracovali?